Pl

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M Krakowa - Libertów - wariant 1,2,3

2020
rozbudowa

O projekcie

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów.Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków


Wykonawca

Konsorcjum firm:
LIDER MPRB Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
PARTNER Grupa MP Mosty Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków

Powrót