Pl

Myślenice. GDDKiA wybrała wykonawcę projektu bezkolizyjnego węzła u wylotu ul. Sobieskiego na zakopiankę

2019

O projekcie

Do marca 2021 roku ma być gotowy projekt wraz z decyzją ZRID (Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej) przebudowy skrzyżowania ulicy Sobieskiego z zakopianką na bezkolizyjne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą z wykonawcą.

Za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej tego węzła drogowego odpowiedzialne jest konsorcjum firm: MPRB i Grupa MP Mosty Sp. z o.o. . Umowę z nim GDDKIA podpisała 18 października br. Od tego momentu firmy mają 17 miesięcy na wywiązanie się z umowy.

Koszt projektowania wraz z nadzorem autorskim nad budowa węzła wynosi ponad 1 mln 536 tys. zł.

Następnym etapem będzie podział nieruchomości objętych inwestycją, wykupy gruntów i przetarg na prace budowlane.

Jak podaje GDDKIA do zadań wykonawcy należy przygotowanie:
- kompleksowej dokumentacji projektowej, m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,
- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
- materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
- projektu wykonawczego dla każdej z branż,
- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego),
- wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID,
- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
- zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powrót