Pl

Budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

2019
obwodnica

O projekcie

Grupa Grupa MP Mosty Sp. z o.o. wspólnie z GDDKiA prowadzi konsultacje z mieszkańcami w sprawie realizowanego projektu pod tytułem „Opracowanie dokumentacji etapu studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”.

Jest to kolejna realizacje Grupy Grupa MP Mosty Sp. z o.o. tego typu. Inwestycja zakłada budowę obwodnicy miejscowości Brzeg, która usprawni ruch na drodze krajowej numer 39 i na drogach przyległych. Docelowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na tym terenie. Przedsięwzięcie ma charakter ponadlokalny.

Założenia projektu

  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta Brzeg
  • Stworzenie alternatywnej przeprawy przez rzekę Odrę
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu
  • Usprawnienie układu komunikacyjnego
  • Poprawa warunków środowiskowych przez zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu
  • Aktywizacja gospodarcza obszarów zlokalizowanych wzdłuż projektowanych tras drogowych

O tym projekcie pisze lokalna prasa:

http://radio.opole.pl/100,303949,mieszkancy-brzegu-poznali-warianty-przebiegu-obw
Powrót