Pl

Ogłoszenie

2023

Zapraszamy do złożenia oferty na weryfikację dokumentacji dla zadania "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł ofiar Katynia - węzeł Ruczaj)". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej weryfikacji dokumentacji koncepcyjnej dokumentów opracowanych przez Wykonawcę opracowania koncepcyjnego Konsorcjum Firm: MP Sp. z o.o., Sp.k., Mosty Katowice Sp. z o.o., w opracowanej zgodnie z treścią Umowy 17/2020 z dnia 21-09-2020r. zawartej na wykonanie opracowania koncepcyjnego w ramach zadania pn. "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")", obejmującej:

  • - Weryfikację dokumentacji (wszystkich opracowań) z podziałem na właściwe branże
  • - Weryfikację formalną i merytoryczną wniosku opracowanego przez Wykonawcę opracowania koncepcyjnego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • - Weryfikacja zgodności założeń określonych w analizach ruchu ich zgodność z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji koncepcyjnej i z warunkami Umowy i m.in. z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wybór podmiotu weryfikującego zostanie wybrany z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz zasady równego traktowania Wykonawców.

Oferty należy składać do 15.12.2023r. korespondencją tradycyjną na adres: ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków lub wiadomością e-mail: biuro@mpmosty.pl

Załączniki:
1. Zakres rzeczowy zamówienia
2. OPZ Umowy nr 17/2020 z dnia 21.09.2020

Powrót