Pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA BUDOWY OBWODNICY PIWNICZNEJ - 15.06.2020-05.07.2020

2020
brzegi
brzegi

O projekcie

Lokalizacja inwestycji
  • województwo małopolskie,
  • powiat nowosądecki,
  • gmina Piwniczna-Zdrój.
Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są 3 warianty obwodnicy Piwnicznej-Zdrój


Cele inwestycji
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • upłynnienie ruchu,
  • poprawa komfortu podróżowania,
  • minimalizacja zatorów drogowych,
  • redukcja czasów przejazdu,
  • ograniczenia emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska).
Obecny etap inwestycji:

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (planowany termin zakończenia - kwiecień 2022r.)


Termin Konsultacji

od 15.06.2020 r. do 05.07.2020 r.
Dyżury Projektanta z indywidualnymi konsultacjami 24.06.2020r. i 01.07.2020r. w godzinach 12.00-18.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej.

Materiały informacyjne znajdują się na stronie internetowej: obwodnicapiwnicznej.pl


Ankiety

Wzór ankiety wyrażającej opinie, uwagi i wnioski znajduje się:

PRZESYŁANIE ANKIET

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: biuro@mpmosty.pl

lub

Grupa MP Mosty Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 30-703 Kraków

lub

wysłanie e-ankiety przez stronę:

obwodnicapiwnicznej.pl

Na wnioski, opinie i uwagi czekamy do 05.07.2020


Okres realizacji kontraktu:
- data podpisania umowy: 18 października 2019 r.
- Planowany termin zakończenia inwestycji: kwiecień 2022 r.
Projektowana obwodnica drogi krajowej nr 87 zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowosądeckim, na terenie gminy Piwniczna-Zdrój.


Inwestor
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Wykonawca
Konsorcjum firm:
MPRB Sp. z o.o.
Lider Konsorcjum Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
Partner Konsorcjum
ul. prof. M. Życzkowskiego 12
30-703 Kraków
Powrót