Pl

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów

2019

O projekcie

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów

Konsorcjum firm: Lider MPRB Sp. z o.o. oraz Partner Grupa MP Mosty Sp. z o.o. w lutym 2019 r. rozpoczęło prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku granica Miasta Krakowa - Libertów. W ramach prac projektowych zostały przygotowane cztery warianty węzła w km ok. 675+500 DK7 (A, B, C1, C2) oraz przejścia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7. Następnie Zamawiający do dalszych etapów opracowywania wybrał wariant B, C1 i C2, których nazwy zostały zmienione odpowiednio na: wariant C1 obecnie wariant C, wariant C2 obecnie wariant D. Następnie w celu uporządkowania zmieniono nazwy wariantów odpowiednio na wariant 1, wariant 2 i wariant 3. Sposób wykonania przejścia dla pieszych uzależniony będzie ukształtowaniem terenu 
i rozwiązaniami projektowymi danego wariantu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji DUŚ: sierpień 2020 r. Następnie zostanie opracowana Koncepcja Programowa. Ostatnim etapem jest przygotowanie materiałów przetargowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów. W drodze przetargu zostanie wybrany Wykonawca prac projektowych umożliwiających uzyskanie decyzji ZRID. Przewidywany termin zakończenia procedury przetargowej: lipiec 2021.

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 7 zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, 
w powiecie krakowskim, na terenie gminy Mogilany.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Mogilany w dniu 14 października 2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym zainteresowane strony zgłaszały swoje uwagi i spostrzeżenia.

Zamawiający
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Wykonawca
Konsorcjum firm:

  • Lider
    MPRB Sp. z o.o. ul.
    Dekerta 18, 31-864 Kraków
  • Partner
    Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
    ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków

Powrót