Pl

O firmie

O firmie

Specjalizujemy się w projektowaniu najlepszych rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego: mostowych, tunelowych i drogowych, zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk.
Wiodącą dziedziną naszej działalności jest projektowanie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj”.
Szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie są dla nas wyzwaniem, które chętnie podejmujemy.

Z roku na rok zwiększamy zasoby i poszerzamy zasięg swojej działalności. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania na rodzimym rynku oraz rozumiemy potrzeby inwestorów i zleceniodawców.
Od momentu powstania w 2005 r. zrealizowaliśmy ponad 400 umów.

Partnerzy

Oferta Grupa MP Mosty Sp. z o.o. kierowana jest do przedsiębiorstw prywatnych. Grupa projektuje i optymalizuje projekty oraz konstrukcje budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego dla wykonawców dużych kontraktów. Wśród naszych partnerów znaleźli się:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
Partner 04
Partner 05
Partner 06
Partner 07
Partner 08
Partner 09

Współpracując z nami otrzymujesz najlepsze
propozycje rozwiązań, gwarancję wysokiego poziomu technicznego,
solidności, terminowości i doskonałej organizacji.

Lider konsorcjum zadania poświadcza,
że biuro projektowe Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie
polecone mu zadania.

Zakłady Usług
Energetycznych i Komunikacyjnych
Grupa ZUE S.A

Logo
Zarząd
Imię nazwisko

Paweł Samek

Prezes Zarządu

Imię nazwisko

Robert Słota

Członek Zarządu

Imię nazwisko

Bartłomiej Bala

Prokurent

Paweł Samek

W 1993 r. ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Lądowej; karierę rozpoczynał jako projektant w spółce Mostoprojekt w Krakowie; doświadczenie w wykonawstwie zdobywał w Dromex-ie Cieszyn; następnie jako inżynier budowy w firmie Budimex-Dromex, gdzie stopniowo awansował na dyrektora rejonu Oddziału Drogowego Południowego. Założyciel Grupa MP Mosty Sp. z o.o. w 2005 roku, Prezes Zarządu Grupy od kwietnia 2015 r.

Robert Słota

Ukończył Politechnikę Krakowską w 1991 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej. Karierę zawodową rozpoczynał w Transprojekt Kraków gdzie pracował 14 lat, a następnie w Grupa MP Mosty Sp. z o.o. Założyciel Grupa MP Mosty Sp. z o.o. w 2005 roku, Wice Prezes Zarządu Grupy od kwietnia 2015 r.

Bartłomiej Bala

W 1997 r ukończył Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie projektowe zdobywał w Transprojekt Kraków do 2005r. W MOSTY KRAKÓW uzyskał uprawnienia projektowe i wykonawcze. Projektant, Inspektor nadzoru, Członek Zarządu Grupa MP Mosty Sp. z o.o. .

Obszary działalności

Historia

Grupa MP Mosty Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2005 roku. Firma wyrosła z wykonawstwa oraz projektowania w branży komunikacyjnej. Do 2014 r. spółka zajmowała się przede wszystkim projektowaniem na zlecenie podmiotów publicznych. W tym momencie nasza oferta kierowana jest głównie do przedsiębiorstw prywatnych. By jeszcze konsekwentniej realizować złożone i wymagające projekty. W 2018 r. powołano grupę kapitałową zrzeszającą sześć spółek. Działalność nadzorczą nad spółkami sprawuje Grupa MP Mosty Sp. z o.o. .

History